Skráðu þig á Aflarann.is til að geta með einföldum hætti sent afladagbækur til Fiskistofu.

Nauðsynlegt að fylla út. 150 stafir eða færri. Bókstafir (ekki broddstafir), tölustafir og @/./+/-/_ aðeins leyft.
  • Lykilorðið má ekki vera of líkt þínum persónuupplýsingum.
  • Lykilorðið verður að vera minnst 8 stafir.
  • Lykilorðið má ekki vera algengt lykilorð.
  • Lykilorðið má ekki vera eingöngu tölustafir.
Settu inn sama lykilorð og áður til staðfestingar.